Mega Profil

Naše usluge

Pletena armatura

Vršimo obradu betonskog gvožđa po vašem zahtevu: Savijanje, vezivanje, izrada uzengija, jahača…

Izrada Fert gredica

Izrađujemo fert gredice po vašim merama sa ili bez ojačanja u zavisnosti od dužine. Standardna dužina koju radimo je do 6.5 metara ali se po zahtevu može raditi i duže.

Usluga prevoza i krana

Vršimo prevoz robe težine do 10 tona, kao i istovar paletirane robe kranom

Usluge podizanja bindera i stubova za hale i ostale usluge kranom.

Prevoz rasutog materijala

Kod nas možete naručiti prljavi šljunak, separisani šljunak, pesak, i ostale frakcije koje su vam potrebne.